• دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۵۸بین المللایسنا

    تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فراری فلسطینی


    مردم فلسطین در شهر غزه جهت اعلام همبستگی با اسرای فراری از زندان فوق امنیتی اسرائیل تظاهرات کردند.


    مشاهده خبر