• پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۲:۱۲اجتماعیایسنا

    تبیین ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی برای نسل جوان ضروری است


    استاندار تهران گفت: تبیین ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی برای نسل جوان امروز ضروری است.


    مشاهده خبر