• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۴۱فرهنگی/هنریایسنا

    خاتون ۶۰۰۰ ساله گنجینه‌اش را در آغوش گرفت


    مدیر پایگاه میراث‌جهانی شوش از انتقال گورنهاده‌های خاتون ۶۰۰۰ ساله چگاسفلی به موزه شوش، پس از سه‌ونیم سال وقفه خبر داد.


    مشاهده خبر