• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۷سیاسیایسنا

    آب رهاسازی شده از سمت ‎افغانستان وارد" ‎سیستان" شد


    نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان خبر داد که امروز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آب رهاسازی شده از سمت ‎افغانستان وارد چاه‌نیمه‌های ‎سیستان شد.


    مشاهده خبر