• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۴۷فرهنگی/هنریایسنا

    لزوم رسیدگی به جاده‌ها در خراسان رضوی برای ارائه خدمت شایسته به زائران


    معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: برای ساماندهی جاده‌های خراسان رضوی که به مشهد منتهی می‌شود، اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده و برای تقویت مجتمع‌های بین‌راهی استان نیز نهضتی ایجاد شده تا خدمتی شایسته و بایسته به زائران ارائه شود.


    مشاهده خبر