• چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۵۹بین المللایسنا

    هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره فاجعه قریب الوقوع انسانی در افغانستان


    سازمان بهداشت جهانی نسبت به فاجعه انسانی قریب الوقوع در افغانستان هشدار داد.


    مشاهده خبر