• یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۱سیاسیایسنا

    سفیر ایران در باکو: نباید در زمینی بازی کرد که حریف برای این مرحله طراحی کرده است


    سفیر ایران در باکو تاکید کرد: نباید در زمینی بازی کرد که حریف برای این مرحله طراحی کرده است؛ بویژه وقتیکه اطلاعات دقیق و تخصص کافی نیست


    مشاهده خبر