• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۳۲فرهنگی/هنریایسنا

    تنها راه برون رفت از مشکلات انس با خدا و معنویت است


    عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مومن نگاهش در پرتو نور خداست به همین خاطر نمی توان مومن را فریب داد و کسی که با خدا و معنویت مانوس است هرگز دچار بن بست نخواهد شد.


    مشاهده خبر