• پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۲۱سیاسیایسنا

    باید ممنوعیت سفت و سختی در صادرات خوراک پتروشیمی ایجاد شود


    نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید ممنوعیت سفت و سختی در صادرات خوراک پتروشیمی ایجاد کنیم و تا زمانی که خود کارخانجات ما نیازمند این خوراک هستند باید در داخل مصرف شود.


    مشاهده خبر