• شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۰۷سیاسیایسنا

    نقش جبهه مقاومت در افول قریب الوقوع آمریکا


    دبیر کل حقوق بشر جمهوری اسلامی بیان کرد:افول امریکا نزدیک شده است و این افول به برکت جبهه مقاومت اسلامی رقم خورده است.


    مشاهده خبر