• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۰۴فرهنگی/هنریایسنا

    حسین (ع) تجلی روشنگری و تبیین است


    باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو ایران در پیامی که به مناسبت روز خبرنگار و مصادف شدن آن با عاشورای حسینی صادر کرد، به تشریح زوایای رسانه ای نهضت حسینی پرداخت.


    مشاهده خبر