• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۱:۰۱فرهنگی/هنریایسنا

    چرا دستخط افراد متفاوت است؟


    یک هنرمند خوشنویس درباره علت استقبال کم جوانان از این رشته چنین عقیده دارد: «این مسئله دلایل متعددی دارد؛ برای مثال فرهنگ سازی نکردن توسط صدا و سیما برای جوانان و دنبال فرهنگ غرب رفتن یکی از دلایل آن است. همچنین وزارت ارشاد نیز برای حمایت از بزرگان و اساتید رشته خوشنویسی برنامه‌ مشخصی ندارد.»


    مشاهده خبر