• چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۴۰فرهنگی/هنریایسنا

    جدایی و فاصله از اهل بیت(ع) عامل بسیاری از مشکلات است


    مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی جدایی و فاصله از اهل بیت (ع) را عامل بسیاری از مشکلات دانست و اظهار کرد: متأسفانه آن گونه که شایسته و بایسته است با اهل بیت (ع) ارتباط نداریم فقط زمانی به سراغ ایشان می‌رویم که گرفتاری برایمان پیش آمده باشد.


    مشاهده خبر