• چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۱۳اجتماعیایسنا

    توضیح معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد واردات واکسن فایزر


    معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد واردات واکسن فایزر توضیحاتی داد.


    مشاهده خبر