• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۳۵علمیایسنا

    برترین دانشگاه کانادا معرفی شد


    بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده موسسه کیواس، دانشگاه تورنتو به عنوان برترین دانشگاه کانادا انتخاب شد.


    مشاهده خبر