• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۳۹فرهنگی/هنریایسنا

    سناریوی مرگ تدریجی در باغستان قزوین


    چند سالی است که وعده‌های مسؤولان برای احیا و حفاظت، گوش باغستان قزوین را پر کرده است، اما زمان عمل که می‌شود به نفع توسعه شهری امضای تخریب و از بین بردن آن را روی کاغذ می‌آورند.


    مشاهده خبر