• یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۲علمیخبرنگاران جوان

    تصویب رشته‌های پردیس بین‌الملل خلیج فارس در دانشگاه تهران


    رئیس پردیس بین‌الملل خلیج فارس دانشگاه تهران از تصویب رشته‌های این پردیس در کمیسیون تخصصی مشورتی پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران خبر داد.


    مشاهده خبر