• شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱:۵۰علمیخبرنگاران جوان

    تولید موتورهای کم مصرف در شرکت دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری


    دبیر ستاد توسعه حمل و نقل پیشرفته گفت: تولید موتورهای کم مصرف در شرکت دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری آغاز شده است.


    مشاهده خبر