• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۳۱علمیخبرنگاران جوان

    یا سخت کار کنید یا اخراج می‌شوید!


    ایلان ماسک از کارکنانش خواست یا بسیار سختکوش باشند و یا از این شرکت بروند.


    مشاهده خبر