• جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱:۳۷علمیخبرنگاران جوان

    چگونه میزان متابولیسم بدن افزایش می‌یابد؟


    هرچه میزان متابولیسم افزایش یابد، کالری بیشتری به هنگام استراحت سوزانده می‌شود.


    مشاهده خبر