• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۵۸ورزشیایسنا

    مراقبت نیروهای امنیتی "شترسوار" از هتل انگلیس


    نیروهای امنیتی "شترسوار" شبانه روز مراقب هتل محل اقامت انگلیس هستند.


    مشاهده خبر