• پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ ۲۳:۱۴بین المللایسنا

    ١١ تفنگدار آمریکایی در میان ۴٠ کشته‌ انفجار کابل


    در آخرین ساعات خروج پناه‌جویان از مرزهای هوایی کابل، حمله‌ی انتحاری مقابل فرودگاه کابل چندین زخمی به همراه داشته است.


    مشاهده خبر