• پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۴۲سیاسیایسنا

    ۴ آزمایشی که ما را به تمدن سلیمانی نائل می کند


    نایب رئیس مجلس گفت: انسان باید در برابر مشکلات صبر داشته باشد و معنای "اصبر و صابرو" نیز به آن معنا بوده که علاوه بر صبر شخصی باید دیگران را نیز که به زحمت و یا سختی دچار شده اند، به صبر دعوت کرده و آنها را در این صبر دستگیری و کمک کند تا دچار گناه نشوند در غیر این صورت از مسلمانان نخواهیم بود.


    مشاهده خبر