• چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳:۲۸علمیخبرنگاران جوان

    ارتباط ویروس کرونا و بیماری‌های دستگاه عصبی


    یک پزشک متخصص مغز و اعصاب درباره وجود رابطه معنادار بیماری کرونا با بیماری‌های دستگاه عصبی نکاتی را بیان کرد.


    مشاهده خبر