• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۲۰بین المللایسنا

    ۴ سال حبس به خاطر انتقاد از پادشاه مراکش


    دوشنبه، دادگاهی در مراکش یک فعال اجتماعی را به دلیل انتقاد وی از ثروت پادشاه این کشور، به چهار سال زندان محکوم کرد.


    مشاهده خبر