• پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۱۲فرهنگی/هنریایسنا

    پرده خوانی زندگی نامه شهید حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان


    رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: زندگی نامه و بخشی از سرگذشت شهید حاج قاسم به صورت پرده خوانی در گلزار شهدای کرمان برگزار می شود.


    مشاهده خبر