• چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۴۴اجتماعیایسنا

    بازگشایی سامانه ثبت‌نام واکسیناسیون برای متولدین ۸۵ به قبل


    نوبت‌دهی واکسیناسیون برای افراد ۱۵ سال به بالا از امشب آغاز شد.


    مشاهده خبر