• دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱:۵۸ورزشیایسنا

    برگزاری جلسه هیات رییسه بدنسازی با حضور صالحی امیری و رییس فدراسیون جهانی


    جلسه هیات رییسه فدراسیون بدنسازی با حضور مجازی رییس فدراسیون جهانی بدنسازی برگزار شد.


    مشاهده خبر