• دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۲۲:۴۷علمیخبرنگاران جوان

    آیا آسپرین از بیماری‌های قلبی پیشگیری می‌کند؟


    قریب به یک قرن است که پزشکان برای همه بیماران، به منظور پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی آسپرین تجویز می‌کنند.


    مشاهده خبر