• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۰۲سیاسیایسنا

    آیا مرزهای شرقی کشور در خطر است؟


    اقدام چند روز پیش طالبان در ایجاد جاده در مناطق مرزی و نادیده گرفتن مرزهای دو کشور ایران و افغانستان با پاسخ جدی مرزبانی ایران روبرو شد و دیگر نیازی به دخالت ارتش نبود.


    مشاهده خبر