• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۸:۳۳اقتصادیخبرنگاران جوان

    آغاز ساخت ۱۹۰ هزار واحد مسکونی در روستاها


    نیکزاد گفت: بنیاد مسکن ساخت ۱۹۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۱۰۳ هزار واحد مسکن شهری را آغاز کرده است.


    مشاهده خبر