• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۰۹علمیخبرنگاران جوان

    دیابتی ها کدام مواد غذایی را نباید بخورند؟


    رئیس گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به تبیین توصیه‌های کاربردی در خصوص تغذیه بیماران دیابتی پرداخت.


    مشاهده خبر