• پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۱۲سیاسیایسنا

    «دلنوشته‌ای در سوگ چهارساله پدر »


    فاطمه هاشمی خطاب به پدرش نوشت: تو در جهان باقی نیز در همسایگی امام نزد خدای خویش راضی و خشنود زندگی دیگری را آغاز کردی.


    مشاهده خبر