• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۱۵اقتصادیخبرنگاران جوان

    جوجه‌ریزی مهر و آبان ۱۰ میلیون قطعه مازاد بر نیاز کشور


    محمدعلی کمالی سروستانی گفت: با توجه به مازاد جوجه‌ریزی در کشور، امکاناتی باید فراهم شود تا حداقل حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن مرغ تا پایان سال صادر شود.


    مشاهده خبر