• چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲علمیایسنا

    احتمال تاثیر یک دارو در جلوگیری از عفونت ریه هنگام ابتلا به کرونا


    محققان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی می‌گویند: در یک مطالعه مروری به نقش تئوفیلین جی در کاهش درگیری بافت‌های پوششی ریه اشاره شده است؛ اما مطالعات کارآزمایی بالینی بیشتری باید برای قطعیت این موضوع انجام گیرد.


    مشاهده خبر