• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۵:۳۹اجتماعیایسنا

    مرگ اکوسیستم به دست گونه‌های غیربومی/تبعات دخالت‌های نسنجیده انسان در محیط زیست


    یک عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: گونه‌های غیربومی می‌توانند به آب‌های زیرزمینی دسترسی یابند و سطح سفره‌های زیرزمینی را کاهش دهند.


    مشاهده خبر