• دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ۲۱:۱۱بین المللایسنا

    جمهوری چک از روسیه مبلغ ۲۵.۵ میلیون یورو غرامت خواست


    جمهوری چک پس از انفجارها در وربتیچ مبلغ ۲۵.۵ میلیون یورو از روسیه غرامت خواست.


    مشاهده خبر