• پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۴۳علمیایسنا

    پیشرفت کشور باید از درون دانشگاه رقم بخورد


    نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: پیشرفت کشور باید از درون دانشگاه رقم بخورد.


    مشاهده خبر