• سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۰۰بین المللایسنا

    چین به دنبال ابتکار عمل در امنیت جهانی؛ «تحریم‌ها ایجاد هرج و مرج می‌کند»


    چین درخواست برای لغو تحریم‌های یکجانبه را تشدید کرده و تلاش برای ترویج یک طرح ابتکاری امنیت جهانی را که می‌گوید از تئوری‌های غربی بهتر است، افزایش داده است.


    مشاهده خبر