• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۸:۴۲علمیخبرنگاران جوان

    خواندن مستقیم کلمات از فکر افراد توسط ایمپلنت جدید مغزی


    ایمپلنت‌های مغزی می‌توانند گفتار داخلی را به سیگنال‌های خارجی ترجمه کرده و امکان برقراری ارتباط را برای افراد دارای معلولیت فراهم کند.


    مشاهده خبر