• شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۲۱:۴۳اجتماعیایسنا

    اجرای مرحله بیماریابی فعال در طرح شهید سلیمانی


    رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی، با بیان اینکه مراحل بعدی طرح شهید سلیمانی با گزینه های بیشتر اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در مرحله دوم طرح مذکور به دنبال بیماریابی فعال هستیم، یعنی باید بیماران مبتلا به کویید۱۹ را پیدا کنیم و تحت مراقبت قرار دهیم.


    مشاهده خبر