• شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۵۲سیاسیایسنا

    تکالیف بانک‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید بررسی می‌شود


    رئیس سازمان بازرسی کل کشور توجه بازرسان امور بانکی را به نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید، معطوف ساخت و با تاکید بر بررسی این موضوع از سوی سازمان بازرسی در عین حال گفت که باید اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی، شفافیت در نظام بانکی و اجرای همه قوانین این حوزه در بازرسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.


    مشاهده خبر