• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۳۹علمیایسنا

    سامانه تصفیه شیرابه با کمک فناوری پلاسما در رشت رونمایی شد


    با حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی از سامانه تصفیه شیرابه زباله با کمک فناوری پلاسما در رشت رونمایی شد.


    مشاهده خبر