• شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۳۵علمیایسنا

    لزوم تعامل شورای شهر تبریز و سازمان جهادانشگاهی آذربایجان‌شرقی برای حل مشکلات شهر


    رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بر تعامل سازنده شورای شهر تبریز و سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی برای حل مشکلات شهر تاکید کرد.


    مشاهده خبر