• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۸:۳۰علمیخبرنگاران جوان

    وقوع دومین ماه خونی سال ۲۰۲۲ در ۶ روز آینده


    بر اساس گزارش ناسا، دومین و آخرین ماه گرفتگی کامل سال ۲۰۲۲ معروف به ماه خونی ۶ روز آینده رخ خواهد داد.


    مشاهده خبر