• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۰۲سیاسیایسنا

    واکنش بهادری جهرمی به هتاکی به قرآن در سوئد


    سخنگوی دولت گفت: هتاکی به ۲ میلیارد مسلمان در ماه رمضان با حمایت رسمی پلیس سوئد، ‎حقوق بشر نیست، تنفرپراکنی و اقدامی علیه حیات معنوی بشر است.


    مشاهده خبر