• دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳:۲۰علمیایسنا

    بررسی ایجاد مجتمع‌های فناوری و نوآوری مهارت‌های دانش‌بنیان در قم


    جلسه مشترک مدیران پارک علم و فناوری و اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان قم با موضوع همکاری در ایجاد مجتمع‌های فناوری و نوآوری مهارت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.


    مشاهده خبر