• دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۳۲اجتماعیایسنا

    ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی آینده آغاز شد


    معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان بیان کرد: برای این منظور اولیا و دانش آموزان می توانند از بیست و هشتم فروردین ماه تا بیست و یکم خرداد سال ۱۴۰۱ در میان پایه ها (پایه های دوم تا ششم ابتدایی و هشتم و نهم متوسطه اول، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم و کاردانش و فنی حرفه ای) و دانش آموزان مقاطع ورودی (پایه های اول ابتدایی، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم از تاریخ پنج تیرماه ۱۴۰۱ لغایت یازده شهریور ماه ۱۴۰۱ مجاز هستند که به سامانه مراجعه نموده و نسبت به ثبت سفارش کتب درسی شان اقدام کنند.


    مشاهده خبر