• دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳:۳۰ورزشیخبرنگاران جوان

    اشک اسکوچیچ/ سکوت خیانت به فوتبال است


    حمید استیلی گفت: وقتی صحبت از در دسست گرفتن هدایت تیم امید شد چشمان اسکوچیچ پر از اشک شد.


    مشاهده خبر