• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۲۳:۴۴سیاسیایسنا

    امیدآفرینی ضرورت اصلی کشور و انسجام دولت و مجلس لازمه امیدآفرینی است


    رئیس جمهور تعامل و همکاری با مجلس را جزو اولویت‌های اصلی دولت دانست و تأکید کرد: امروز انسجام و هماهنگی کامل دولت و مجلس در همه مسایل کشور ضروری است و نباید تحت تأثیر مخالفت‌خوانی‌های بدخواهان قرار بگیرد.


    مشاهده خبر